Van Esch audiovisueel is een onderdeel van CVEPortal wat is opgericht in november 2014 en voorheen werkte onder dezelfde naam. Waar we in het begin beperkte diensten leverde op audiovisueel gebied hebben we naar mate de aanvraag groter werd de naam Van Esch Audiovisueel in het leven geroepen. Hiermee proberen we zowel intern als extern een duidelijk verschil te laten zien wat betreft onze diensten.

Van Esch Audiovisueel is een eenmanszaak die samenwerkt met andere bedrijven om het eindproduct het beste tot zijn recht te laten komen. Met ons netwerk weten we altijd de geschikte collega’s te vinden om een project tot een succes te maken.

Corné van Esch

Functie: Eigenaar
Tel: 06-51444997
Mail: info@vaneschaudiovisueel.nl